MediationXperts

Home

MENSEN VERDIENEN HET OM GEHOORD TE WORDEN

Welkom bij MediationXperts!

MediationXperts is een collectief van zes mediators die verbonden zijn aan de Mediators federatie Nederland (MfN). Vanuit een verschillende opleiding- en werkervaringachtergrond bieden zij hun expertise aan. Een team van specialisten dat op verschillend terrein in staat is om u een passend aanbod te doen.

MEDIATIONXPERTS ONDERSCHEIDT ZICH DOOR DRIE UNIEKE EN INSPIRERENDE KENMERKEN:

  • voortvarende aanpak
  • specialist voor elk type conflict
  • voorkomen is beter dan genezen

 

VOORTVARENDE AANPAK

De aanpak wordt gekenmerkt door voortvarendheid. U krijgt snel te horen of uw kwestie zich leent voor mediation. Door de multidisciplinaire aanpak is de kwaliteit van de dienstverlening hoog. U wordt als klant beter geholpen.

SPECIALIST VOOR ELK TYPE CONFLICT

Niet alle kwesties zijn hetzelfde en niet alle mensen hebben een klik met elkaar. Daarom beschikt MediationXperts over een breed aanbod aan mediators. Een vaste kern, met een breed netwerk. Daarnaast hanteren zij een systematiek van onderlinge visitatie. MediationXperts bestaat uit een goed op elkaar ingespeeld team, dat vanuit een verschillende opleiding- en werkervaringachtergrond, elkaar goed aanvult. Zij zijn trots op hun team.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN

Het tijdig inzetten van mediation werkt. Bijvoorbeeld: als mediation wordt ingezet bij een beginnend arbeidsconflict voorkomt dit vaak escalatie. Dit betekent behoud van gemotiveerd personeel en dus ook kostenbesparing. Een organisatiecultuur waar plaats is voor actieve conflictoplossing en onderhandeling betekent een gezond werkklimaat waar mensen graag willen (blijven) werken. Disfunctioneren, samenwerkingsproblemen en ziekteverzuim worden snel opgelost en komen steeds minder voor.